ZVONY, ZVONICE A ZVONENIE NA SPIŠI V MINULOSTIKvíz a web špeciál k výstave nájdete na adrese zvony.muzeumspisa.com

Výstava pri príležitosti 500. výročia skončenia slávnej éry spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne založenej Majstrom Konrádom v Spišskej Novej Vsi (1513 – 2013)
Výstavná miestnosť Múzea Spiša Spišská Nová Ves
3. 5. – 31. 8. 2013

pozvánka na výstavu
pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu

pozvánka na výstavu