Vývoj knižnej väzby

Prednáška venovaná vývoju knižnej väzby od jej počiatkov po obdobie baroka. Ako vyzerali predchodcovia knihy v staroveku, akú formu mala kniha v stredoveku, aké náradie používali pri práci pisári a knihári, čo vie k tejto téme povedať archeológia.
Prednášajúca: Mgr. Mária Hudáková
Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred, kontakt: 053/4423757
Priestory Provinčného domu.

Plagat