VÝSTAVA VENOVANÁ 70. VÝROČIU UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY

Výstava predstaví život obyvateľov nášho regiónu počas II. svetovej vojny, najväčšieho vojnového konfliktu všetkých čias. Približuje obzvlášť udalosti viažúce sa k nášmu mestu a okoliu. Spišská Nová Ves bola jedným z prvých miest Európy, ktoré zažili bombardovanie ešte pred samotným vypuknutím vojny.
20. 5. 2015 – 31.12. 2015
Rodný dom kpt. Jána Nálepku

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie

Plagat akcie