"VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH“

Scénické folklórne pásmo folklórnej skupiny Domaňovčan. V pásme sú použité autentické texty priamych účastníkov vojny.
Súčasťou podujatia budú krátke prednášky o 1. svetovej vojne s prihliadnutím na Spiš a Smižany a prehliadka výstavy Spišiaci v 1. svetovej vojne.
Národopisné múzeum Smižany, 5. október 2014 o 15.00 hodine.

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH

Plagát na akciu VOJNA, NEBER NÁM CHLOPOCH