VODA, DUŠA ZEME

Jedinečná výstava zameraná na vodný ekosystém prezentuje skupiny rastlín a živočíchov, ktoré nájdeme práve v tomto biotope.
Vstupné 2 €, zľavnené 1 €
Vernisáž 25. 4. 2017 o 16.00 hod.
Expozičné priestory Provinčného domu

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi
Voda duša zeme: sponzori

Tlačová správa

Voda, duša Zeme

Pozývame vás na prírodovednú výstavu s názvom Voda, duša Zeme, ktorá bude otvorená v priestoroch Provinčného domu 25. 4. 2017 a bude trvať minimálne do konca roka.

Vodný ekosystém predstavuje zaujímavý biotop, v ktorom nachádzame jedinečnú faunu či flóru. V jednotlivých miestnostiach budeme prezentovať tematické okruhy súvisiace práve s vodou. Návštevníci sa dozvedia niečo o etymológii, vlastnostiach vody či znečistení. Predstavíme im pramenný biotop, podzemné vody, ale aj minerálne pramene z nášho regiónu. Na svoje si prídu milovníci vodných a vlhkomilných rastlín alebo milovníci ornitológie, keďže na výstave bude prezentované aj vodné vtáctvo. Záver výstavy bude venovaný stojatým a tečúcim vodám a charakteristickým skupinám živočíchov, ktoré v týchto vodách môžeme nájsť.

Touto výstavou sa snažíme reagovať na dopyt verejnosti po prírodovedných výstavách. Do múzea by sme chceli prilákať nie len skalných návštevníkov, ale pritiahnuť aj nových ľudí. Výstavu sme sa snažili oživiť rôznymi interaktívnymi prvkami. Práve preto si ľudia budú môcť vyskúšať prácu s mikroskopom a vzorkami z terénu, vidieť živé obojživelníky na vlastné oči a mnoho ďalších zaujímavostí. Veríme, že sa na tejto výstave ľudia dozvedia niečo nové a zároveň si pri tom oddýchnu.

Názov podujatia: Výstava: Voda, duša Zeme
Organizátor podujatia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zodpovedný pracovník: Mgr. Denis Kuzl
Miesto konania: Provinčný dom
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Začiatok a koniec: 25. 4. 2017 o 16:00
Kontakty: 053/4423757
dokumentacne@muzeumspisa.com

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Voda duša zeme: výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi