Pre veľký záujem návštevníkov výstava predĺžená do 20. 3. 2011

Vedecka hracka

Fotografie z výstavy

foto ukážka

foto ukážka

foto ukážka

foto ukážka

foto ukážka