Spišský Jeruzalem - terénne exkurzie

Pamiatky UNESCO – terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok, travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia a Spišského Hradu. Organizuje: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Odborný výklad :

 • geológia - Ing. Zuzana Krempaská
 • botanika - RNDr. Marta Nižnanská
 • zoológia - RNDr. Pavol Chromý

Miesto: travertínové kopy Pažica, Sivá brada, Dreveník
Účastníci: prihlásení cez portál: www.muzeumspisa.com,
Alebo cez emailové adresy: p.chromy@muzeumspisa.com, prirodovedne@muzeumspisa.com

Základné informácie o území : www.muzeumspisa.com
Základné informácie o akcii a program SJ: http://www.terraincognita.sk/
Termín: 16. 5. – 19.5. 2013
Preprava: individuálne

PROGRAM

16.5. 2013 – štvrtok

Trasa 1
 • 9,00 – 10.00 hod. – zraz účastníkov pri infocentre „Spišský Jeruzalem“ v Spišskom Podhradí
 • 10,00 hod. – odchod na trasu travertínová kopa Pažiť – Jazierko na Pažiti- Sivá Brada
 • 11,30 hod. – presun k Spišskému salašu
 • 12,00 – 12,45,00 hod. občerstvenie, obed
Trasa 2
 • 13,00 hod. – presun na parkovisko pod Spišským hradom
 • 13,45 – 15,00 hod. – peší okruh Ostrá hora - Dreveník - Sp. Podhradie
 • 15,00 – 18 hod. – možnosť účasti na programe „Spišský JERUZALEM 2013“

17.5. 2013 – piatok

Trasa 1
 • 9,00 – 10.00 hod. – zraz účastníkov pri infocentre „Spišský Jeruzalem“ v Spišskom Podhradí
 • 10,00 hod. – odchod na trasu travertínová kopa Pažiť - Jazierko na Pažiti – Sivá Brada
 • 11,30 hod. – presun k Spišskému salašu
 • 12,00 – 12,45,00 hod. občerstvenie, obed
Trasa 2
 • 13,00 hod. – presun na parkovisko pod Spišským hradom
 • 13,45 – 15,00 hod. – peší okruh Ostrá hora - Dreveník - Sp. Podhradie
 • 15,00 – 18 hod. – možnosť účasti na programe „Spišský JERUZALEM 2013“

18. 5. 2013 sobota a 19. 5. 2013 nedeľa

 • 9,00 – 10.00 hod. – zraz účastníkov pri infocentre Spišký Jeruzalem v Spiškom Podhradí. Pracovníci Múzea Spiša poskytnú odborný doprovod s výkladom pre individuálnych záujemcov o terénnu exkurziu, ktorá začne o 10,00 hod. po trase travertínová kopa Pažť – Jazierko na Pažiti – Sivá Brada. Ukončenie exkurzie o 13,00 hod.

Bližšie informácie o prírodných pomeroch získate tu vo formáte DOC., alebo vo formáte PDF.Prírodné pomery travertínových kôp okolia Spišského Podhradia vo formáte DOC., alebo vo formáte PDF.>Fotogaléria rastilny

Tera incognita fotogaléria
Poniklec slovenský

Tera incognita fotogaléria
Poniklec po odkvitnutí

Tera incognita fotogaléria
Zvonček karpatský

Tera incognita fotogaléria
Kavyľ Ivanov

Tera incognita fotogaléria
Veternica lesná

Tera incognita fotogaléria
Veternica hájna

Tera incognita fotogaléria
Veternica iskerníkovitá

Tera incognita fotogaléria
Mesačnica trváca

Tera incognita fotogaléria
Jagavka konáristá

Tera incognita fotogaléria
Kozinec dánsky

Tera incognita fotogaléria
Ľalia zlatohlavá

Tera incognita fotogaléria
Tarica horská Brymová

Tera incognita fotogaléria
Klokoč perovitý plody

Tera incognita fotogaléria
Pečeňovník trojlaločný

Tera incognita fotogaléria
Vstavač ploštičný

Tera incognita fotogaléria
Zemežlč pobrežná slatinná

Tera incognita fotogaléria
Prvosienka pomúčená

Tera incognita fotogaléria
Sivuľka prímorská

Tera incognita fotogaléria
mach prútnik Marratov

Tera incognita fotogaléria
Skorocel prímorský

Fotogaléria Travertín

Tera incognita fotogaléria
Mapa - poloha travertínových kôp

Tera incognita fotogaléria
Travertínová kopa Sobotisko v pozadí masív Braniska

Tera incognita fotogaléria
Dreveník činný lom

Tera incognita fotogaléria
Dreveník juhozápadný okraj

Tera incognita fotogaléria
Dreveník roklina Peklo

Tera incognita fotogaléria
Dreveník Skalné mesto

Tera incognita fotogaléria
Katedrála Sv. Martina so Spišským hradom v pozadí

Tera incognita fotogaléria
Drevenik nový lom

Tera incognita fotogaléria
Travertínová kopa Pažiť zo Sivej Brady

Tera incognita fotogaléria
Sivá Brada kaplnka Sv. Kríža

Tera incognita fotogaléria
Sivá Brada navŕtaný prameň na severnom okraji kopy

Tera incognita fotogaléria
Kopa Sobotisko z Dreveníka

Tera incognita fotogaléria
Spišský hrad a Ostra hora

Tera incognita fotogaléria
Fosílie z Dreveníka v expozícii Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Tera incognita fotogaléria
Kostra mamuta

Tera incognita fotogaléria
Kosti stavovcov

Tera incognita fotogaléria
Zub mamuta

Fotogaléria živočíchov

Tera incognita fotogaléria
Bzdocha pásavá

Tera incognita fotogaléria
Hnedáčik mriežkovaný

Tera incognita fotogaléria
Očkáň prstovkový

Tera incognita fotogaléria
Vretienka obyčajná

Tera incognita fotogaléria
Slimák záhradný

Tera incognita fotogaléria
Slimák pásikavý

Tera incognita fotogaléria
Jašterica bystrá

Tera incognita fotogaléria
Netopier obyčajný