Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi realizuje podujatie na Gotickej ceste pod názvom „Múzeum v Slovenskej ľudovej rozprávke“ s podporou programu Terra Incognita, ktorý je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Cieľom výzvy v programe Terra Incognita bolo zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na území Košického kraja vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na troch tematických cestách - Gotickej, Vínnej a Železnej ceste.

Viac informácií na stránkach www.terraincognita.sk