ŠTEFAN MÁRIÁSSY A JEHO DOBA

3. septembra 2016
Vyvrcholením celoročných podujatí venovaných 500. výročiu úmrtia tohto významného muža v dejinách Spiša je bohatý celodenný program, ktorého súčasťou bude sv. omša, vystúpenie skupiny historického šermu Jago, odborný seminár, stretnutie s Máriássyovcami, ako aj koncert dobovej hudby.
(Viac na tel. č. 0917 746 339)

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie