STAŇ SA MALÝM MÚZEJNÍKOM

Chceš poznať prácu múzejníka ?

Každú augustovú stredu vovedie odborný pracovník múzea detského návštevníka do tajov botaniky, zoológie, entomológie, geológie, či paleontológie.
Deti si sami môžu vyskúšať ako sa zakladá herbár, spoznajú vodný život pod mikroskopom, naučia sa rozpoznať zvuky vtákov, nakuknú do minulosti a pozrú sa do sveta vyhynutých živočíchov a rastlín ...
Každá augustová streda je zameraná na inú prácu prírodovedca.

2. 8. 2017 paleontológia
9. 8. 2017 zoológia
16. 8. 2017 entomológia
23. 8. 2017 botanika
30. 8. 2017 geológia

Tento edukačný program pre deti je spojený s prehliadkou prírodovedných výstav Žijem na strome a je mi dobre, Voda, duša Zeme a je obohatený o tvorivú dielňu. Aj takouto formou si deti môžu prehĺbiť svoje poznanie a vzťah k prírode.

Výstavné priestory Múzea Spiša
Začiatok o 14. 00 hod.
Vstupné 1, 50 €

STAŇ SA MALÝM MÚZEJNÍKOM plagát