Spoznaj, obdivuj a relaxuj!

máj - september 2015
Netradičné sprevádzanie po meste Spišská Nová Ves.

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj

Pozvanka Muzeum Spisa - Spoznaj obdivuj a relaxuj