MÚZEUM JE DOMOM MÚZ

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva žiakov I. stupňa ZŠ a MŠ na bábkové divadelné predstavenie O KATARÍNKE. Príbeh o láske, ktorá zdolá peklo a zachráni kráľovstvo. Stredoveké marionetové divadlo, aké sa hrávalo kedysi....
11. júna 2014 o 10:30 hod., nádvorie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Vstupné : 1,- €, alebo KP
Informácie a objednávky: 053/44 237 57, lektorky@muzeumspisa.com

pozvanka
pozvanka