Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Tlačová správa zo dňa 24. marca 2020

Nové publikácie vydané Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi

Marec – mesiac knihy v Múzeu Spiša v SNV mal byť slávnostný. Pracovníci pripravili pre verejnosť v rámci už známych prednáškových formátov O múzeu v pivničke a Dvorné dialógy uvedenie dvoch vlastných, dvojjazyčných, výnimočných, odborno - popularizačných publikácií. Z dôvodu prijatia preventívnych opatrení počas epidémie koronavírusu sú múzeá od 10. marca 2020 pre verejnosť zatvorené a slávnostné prezentácie boli zrušené. Našim priaznivcom však prinášame informácie a ponuku, ako v prípade záujmu môžu knihy získať.

1. Publikácia: Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji – Paleontologický výskum 2007 – 2009, (Medvedia jaskyňa Cave in the Slovenský raj Mts. Paleontological research 2007 – 2009). Prináša nové informácie o populácii medveďov jaskynných a sprievodnej fauny z obdobia posledného zaľadnenia nielen na území Spiša. Vznikla vďaka medziodborovej spolupráci vedeckých a odborných organizácií z Rakúska, Nemecka a Slovenska, s cieľom prispieť k zlepšeniu povedomia spoločnosti o historickom vývoji prírody a klimatických zmenách počas obdobia posledného zaľadnenia. Publikácia má charakter vedecko-popularizačnej, dvojjazyčnej (v slovenskom a anglickom jazyku so zhrnutím v nemeckom jazyku) monografie a Múzeum Spiša v SNV ju vydalo v roku 2019 vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia (c. 19-521-01881). Editori publikácie sú Prof. Martin Sabol, PhD. – Prof. Mag. Dr. Gernot Rabeder a autorský kolektív (20 autorov, 15 kapitol,253 strán). Publikácia prináša viacero nových poznatkov v predmetnej oblasti výskumu nielen v regióne Spiša, ale je východiskovou publikáciou pre podobné výskumy na celom území Slovenska. Zásadným výsledkom výskumu je, že preukázal výskyt nového taxónu medveďa jaskynného (Ursus ingressus) aj na slovenskom území Západných Karpát, a odhalil faunistické spoločenstvo, ktoré žilo na území terajšieho Národného parku Slovenský raj pred viac ako 30 000 až 40 000 rokmi.

2. Publikácia: Archeologický výskum v polohe Hozelec - Dubina/Archaeological Research in Hozelec, Dubina Site. Jedinečný nález pokladu z doby bronzovej a všetko o lokalite Hozelec. Editormi publikácie sú odborní pracovníci Múzea Spiša Mgr. Mária .Hudáková, Mgr. Matúš Hudák a autorský kolektív (9 autorov, 11 kapitol, 167 strán, SJ-AJ mutácia)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vydalo túto novú odbornú publikáciu z oblasti archeológie v roku 2019 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Kniha sa venuje výsledkom archeologického výskumu, ktorý MS realizovalo na vedecké a dokumentačné účely v roku 2018 v katastri obce Hozelec pri Poprade, na lokalite Dubina – Kozie chrbty. Najvýznamnejším nálezom bol poklad šperkov z doby bronzovej so zachovanými kúskami kože. Publikácia je určená predovšetkým pre odbornú verejnosť, ale určite zaujme aj milovníkov regionálnej histórie.

V prípade Vášho záujmu o publikácie kontaktujte prosím pracovníkov MS na emailovej adrese muzeumspisa@muzeumspisa.com .
Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň.
Pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Link na celú reportáž.