Program letnej turistickej sezóny
2007

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Apríl - Máj Život žiab

Spišská Nová Ves - výstavná sieň
Výstava je organizovaná v spolupráci s Tatranskim Parkom Narodowym v Zakopanom v rámci slovensko - poľskej cezhraničnej spolupráce múzea. Autorkou výstavy je Gabriela Habron - Rokosz. Pohľadom umelca je podaná ekológia, premeny a ochrany vzácnych druhov obojživelníkov. Pútavým spôsobom doplňujeme túto fotografickú výstavu o systéme a význame týchto živočíchov pre človeka. Súčasťou budú interaktívne programy pre žiakov základných škôl a návštevníkov nášho mesta.

Máj - August Dravce a sovy

Spišská Nová Ves - výstavné priestory
Výstava je organizovaná v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu a Múzeom TANAPu v Tatranskej Lomnici. Hovorí o ekológii, ochrane a význame týchto dravcov v podtatranskej prírode.

Máj - Október Spiš na historickej fotografii a dobovej pohľadnici

Spišská Nová Ves - foyer múzea
Výstavka z novozískaných fotografií a pohľadníc zo spišských fotoateliérov.

Jún - August Poľovníctvo

Spišská Nová Ves - výstavná sieň
Výstava približuje históriu lovu, poľovníctva a ochrany lesov na Spiši.

September - Október Kováčske remeslo

september - október, Spišská Nová Ves - výstavná sieň a výstavné priestory
Výstava je realizovaná v spolupráci s Mestom SNV a OZ Agentúrou pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a 12. ročníka Trhov ľudových remesiel v našom meste a priblíži ďalšie z historických a súčasných remesiel na Spiši.

September Ako to funguje ?!

Spišská Nová Ves - expozícia
Tvorivé dielne k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.
Malá prezentácia zbierok múzea so súťažou v hádaní, na čo slúžili a ako sa používali rôzne predmety v minulosti. Venované Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

Národopisné múzeum v Smižanoch

Apríl - Jún
Putovanie strateným svetom
Život zakliaty v kameni - tvorivé dielne

Smižany - výstavné priestory
Ako vznikla naša Zem, život na Zemi, prečo vyhynuli dinosaury a ďalšie tisícky živočíchov, čo sú skameneliny, čo znamenali pre človeka, ako si ich vysvetľovali a čo z nich vieme vyčítať...

Máj Rozprávkový bicykel

Smižany - areál múzea
Bábkové divadelné predstavenie na zelenom trávnatom priestranstve múzea.

Júl - September Poctivé remeslo sviečkárske

Smižany - výstavné priestory
Výstava pripravená na letnú turistickú sezónu a k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva - história výroby sviečok na Spiši.

Október Poľovníctvo

Smižany - výstavné priestory
Výstava približuje históriu lovu, poľovníctva a ochrany lesov na Spiši.

Kaštieľ a letohrádok v Markušovciach

18. máj 2007 Medzinárodný deň múzeí

netradičná prehliadka kaštieľa, počas ktorej Vás prevedieme jeho tajnými zákutiami. V letohrádku sme pre Vás pripravili krátky koncert a park nám strážia šermiari, zvaní "Páni Spiša"

1. jún 2007 Medzinárodný deň detí - "Cesta do minulosti"

prehliadka kaštieľa určená hlavne deťom, počas ktorej spojíme minulosť s prítomnosťou tak, ako ešte nikdy predtým. V parku ožije rozprávka a letohrádkom budú znieť tóny krásnej hudby. Prehliadka pre organizované skupiny, začiatok od 8:00 hod.

3. jún 2007 Medzinárodný deň detí - "Cesta do minulosti"

prehliadka pre rodiny s deťmi o 15:00 hod.

8. júl 2007 Máriássy day - Jedinečná prehliadka kaštieľa

staňte sa súčasťou jedného dňa v rodine Máriássyovcov. Jednoducho prežite spolu s nimi ich bežné popoludnie...

15. júl 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku. Navyše Vás kaštieľom prevedú sprievodkyne v dobových kostýmoch a letohrádok ožije krásnou hudbou. Na deti čakajú tvorivé dielne, v ktorých si môžu maľovať, strihať, lepiť...

21. júl 2007 Nočná prehliadka kaštieľa v Markušovciach

prehliadka pri svetle sviečok a fakieľ, počas ktorej Vás svojim kaštieľom prevedú členovia rodiny Máriássyovej, predstavia Vám minulosť aj prítomnosť svojej rodiny, vyrozprávajú tajné legendy a príbehy, podelia sa o svoje spomienky a pozvú na krátky koncert v letohrádku Dardanely. Možno príde aj...

22. júl 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku...

29. júl 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku...

5. august 2007 Máriássy day - Jedinečná prehliadka kaštieľa

staňte sa súčasťou jedného dňa v rodine Máriássyovcov. Jednoducho prežite spolu s nimi ich bežné popoludnie...

12. august 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku...

18. august 2007 Nočná prehliadka kaštieľa v Markušovciach

prehliadka pri svetle sviečok a fakieľ, počas ktorej Vás svojim kaštieľom prevedú členovia rodiny Máriássyovej, predstavia Vám minulosť aj prítomnosť svojej rodiny, vyrozprávajú tajné legendy a príbehy, podelia sa o svoje spomienky a pozvú na krátky koncert v letohrádku Dardanely. Možno príde aj...

19. august 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku...

26. august 2007 Nedeľné popoludnie v kaštieli v Markušovciach

príďte k nám zrelaxovať po namáhavom týždni a oddýchnite si v našom parku...
15:00 - prehliadka pre deti: Cesta do minulosti

September 2007 Dni európskeho kultúrneho dedičstva

prehliadky pre deti aj dospelých, koncert...

Október 2007 Ars antiqua europae - Via gotica 2007

koncert v rámci medzinárodného hudobného festivalu