plagat

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Mesto Spišská Nová Ves
pozývajú na seminár
PRÍRODA PRE ZDRAVIE

Miesto:
Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1
(2. posch., veľká zasadačka)
Spišská Nová Ves

Termín: 21. október 2008

Seminár sa koná pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného pri príležitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

Program :
8,00 – 8,30 Prezentácia
8,30 - 9,00 Slávnostné otvorenie, príhovory hostí
9,00 - 10,00 00 Zdravá príroda, zdravý človek MVDr. Jozef Skalka, CSc. , Košice
10,00 - 10,10 Diskusia
10,10 - 10,40 Liečivé rastliny RNDr. Marta Nižnanská, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves
10,40 - 10,50 Diskusia
10,50 - 11,10 Úrovne vnímania MUDr. Soňa Šimková, Súkromná ambulancia pre akupunktúru,
pľúcne choroby a odvykanie fajčenia Spišská Nová Ves
11,10 - 11,20 Diskusia
11,20 - 11,30 Prestávka, občerstvenie
11,30 - 12,00 Kliešte a nimi prenášané choroby pod vplyvom klimatických zmien
Slovenska Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. , Parazitologický ústav SAV, Košice
12,00 - 12,10 Diskusia
12,10 - 12,40 Bezpečné potraviny,ekologické bio-potraviny, podmienky pre potravinový
reťazec, zdravá výživa MVDr. Ľubomír Holeva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
<12,40 - 12,50/td> Diskusia
12,50 - 13,00 Príroda pre zdravie a škola ....Ako to vidím ja?
PaedDr. Alena Sanetríková, ZŠ Lipová ul., Spišská Nová Ves
13,00 - 13,10 Múzeum-Škola-Príroda pre zdravie RNDr. Pavol Chromý, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves
13,10 - 13,20 Diskusia
13,20 - 13,30 Zhodnotenie seminára, ďalšie možnosti spolupráce
13,30 Ukončenie seminára

Kontaktné osoby:
RNDr. Marta Nižnanská,
Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves
mniznanska@spisnet.sk
Mgr. Dana Kováčová,
Mestský úrad, ŠÚ a OŠMŠ,
Spišská Nová Ves
kovacova@mestosnv.sk