Výstava a Dvorné dialógy 54: Premeny námestia Spišskej Novej Vsi

Výstava predĺžená do 30. 11. 2018

Dňa 16. mája o 15.30 hod. sa v sídle Múzea Spiša – Provinčnom dome uskutoční slávnostné otvorenie výstavy Premeny námestia Spišskej Novej Vsi. Výstava predstaví návštevníkom vývin zmien vzhľadu historickej zástavby od roku 1775 do roku 1918 prostredníctvom veľkoplošnej prezentácie starých pohľadníc, fotografií, výtvarných diel, máp či plánov, zoradených chronologicky. Dominanty námestia, ako ich poznáme v súčasnosti, sú výsledkom stavebných aktivít zväčša z obdobia od sedemdesiatych rokov 19. storočia do začiatku 20. storočia, teda z čias Rakúsko-Uhorska. Výstavu obohatia trojrozmerné predmety súvisiace so stavebnou činnosťou v meste, resp. s jednotlivými objektmi. K najpozoruhodnejším z nich patria: model veže farského kostola z konca 19. storočia, merica na obilie z roku 1727 či drevené vodovodné potrubie.

Na slávnostné otvorenie nadviažu o 16.30 hod. Dvorné dialógy 54 vo forme komentovanej prehliadky výstavy o premenách námestia v rokoch 1775 – 1918.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

Vernisáž výstavy 16. 5. 2018 o 15.30 hod. súčasťou budú aj Dvorné dialógy.
16. máj . 12. august 2018
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná ul. číslo 50

Výstava a Dvorné dialógy 54: Premeny námestia Spišskej Novej Vsi