Pozvánka na prednášku Múzea Spiša pod názvom Putovanie stredným a východným Tureckom