Popoluška
Rozprávka v kaštieli v Markušovciach

Tradičné podujatie venované najmenším návštevníkom pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí. Rozprávka Popoluška vtiahne deti do deja príbehu aj ich aktívnou účasťou pri plnení rôznych úloh a sebarealizácie.

Podujatie je určené najmä pre deti materských ako aj základných škôl.
Konať sa bude od 4. 6. - 8. 6. 2018
Vstupné deti: 1€
Na podujatie je nutné vopred sa objednať na telefónnom čísle : +421 917 746 339

Popoluška