plagat strana 1

plagat strana 1

 
 
 
 
 

Príďte so svojou školou do Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

A sme tu zas! Týmto Vás aj vašich žiakov po roku pozývame vrátiť sa do múzea. Je novšie, krajšie, modernejšie a stále pre vás. Prinavrátili sme slávu Provinčnému domu, ktorá dýcha z každej miestnosti. V staronových priestoroch vás privíta výstava Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi história/architektúra/múzeum....

Od 20.októbra 2016 je pre vás pripravená aj výstava Levočská biela pani. Rovnako v tomto školskom roku si môžete vybrať z prezentácií a prednášok našich odborných pracovníkov na rôzne témy, zverejnené na www.muzeumspisa.com. V poslednom čase sa veľkému záujmu verejnosti tešia prednášky o obyvateľoch historického centra nášho mesta v 18. storočí z oblasti histórie.Obsah prednášok vieme prispôsobiť podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov základných a stredných škôl.

O prírode v pivničke je nový cyklus náučno-popolárnych prezentácií a diskusií, ktorý začína témou: Pavúky - máme sa báť my ich alebo ony nás? Od 27.10. do 9.11.2016 je možné pre skupiny zarezervovať si termín tejto prezentácie, spojenej s tvorivou dielňou.

Tešíme sa na vašu návštevu.
Bližšie informácie a objednávky skupín na t.č. 0534423757,
mail:lektorky@muzeumspisa.comProvinčný dom v Spišskej Novej Vsi

Najvýznamnejšou svetskou pamiatkou Spišskej Novej Vsi je Provinčný dom. S históriou každého objektu tohto charakteru sú späté taktiež udalosti, ktoré nazývame medzníkmi. Dôležitým dátumom sa stal 6. január 1777, v časoch panovania kráľovnej Márie Terézie, keď sa po rozsiahlej rekonštrukcii uskutočnilo slávnostné otvorenie Provinčného domu. Ešte v tom istom mesiaci, 27. januára sa tu konalo valné zhromaždenie Provincie XVI spišských miest, ktoré zvolilo jej funkcionárov – grófa, notára a dvoch prísediacich. Odvtedy, až do roku 1876 plnil rekonštruovaný a rozšírený objekt pozíciu správneho sídla provincie. Jeho prednú časť obýval administrátor dohliadajúci na správu provincie, ktorého menoval panovník. Ďalej sa tu nachádzala rokovacia miestnosť, v ktorej pravidelne zasadali zástupcovia všetkých šestnástich miest. Spišská Nová Ves tvorila v tom čase významné administratívne centrum Spiša, keď pod jej správu podliehala takmer štvrtina jeho územia. Nikdy predtým, ani nikdy potom už nemala Spišská Nová Ves tak významné postavenie, ako v rokoch 1774 – 1876. V riadení mestského zväzu sa uplatňovali samosprávne, demokratické princípy. Rovnaké, ku ktorým sa v oblasti verejnej správy hlási Európska únia. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť priečelie tohto objektu – šesť nádherných kartuší, ktoré symbolizujú zásady, ktorými by sa mali riadiť verejní činitelia počas výkonu svojich funkcií. Iba ťažko by sme našli v strednej Európe inú oblasť, kde by sa samosprávne princípy po stáročia uplatňovali v takom rozsahu, ako tomu bolo na Spiši. Provincia XVI spišských miest bola posledným výsadným územím nášho regiónu, ktoré zaniklo presne pred 140 rokmi.

Časť výstavy architektúra

Podrobne prezentuje stavebný vývoj budovy Múzea Spiša, ktorá od 15. – 18. storočia slúžila ako mestská radnica a od roku 1774 sa táto jedinečná historická budova stala na 100 rokov sídlom provincie 16. spišských miest. Zážitkom je vidieť zábery z rekonštrukcie budovy v rokoch 2015/2016 a zmeny, ktorými múzeum prešlo. Prezentujeme i archeologické nálezy, ktoré sa našli počas výskumov - od malých črepov, až po systém odkrytej kanalizácie, ktorá sa stala súčasťou nového suterénu múzea. Možnosť prejsť novým zrekonštruovaným múzeom je jedinečná.

Časť výstavy múzeum

Je prehľadom zmien, ktorými prešla budova od roku 1951, kedy tu bolo zriadené múzeum. Prinášame zaujímavosti a prehľad z činnosti múzea, ktoré sú dokumentované na multimediálnych dotykových obrazovkách a návštevník má možnosť vybrať si, čo ho zaujíma. Ukážky najstarších entomologických a paleontologických zbierok získaných do múzea v rokoch 1955 -1965 dokladujú základnú podstatu múzea, ktorou je akvizícia.

Ponuka vzdelávacích progamov pre deti a mládež

Netopiere - lietajúce cicavce
Vtáci – vládcovia oblohy - starostlivosť o vtáky
Vlk - obávaný a zatracovaný
Rastliny známe, i menej známe
Chránené a ohrozené druhy rastlín
Invázne druhy rastlín
Rastlinné alergény
Peľ – mel, alebo všetko o peli, nevšedný pohľad do mikrosveta rastlín
Orchidey Spiša
Vlastnosti minerálov (čím sa od seba odlišujú)
Vývoj zemskej kôry a organizmov na Zemi
Pavúky – máme sa báť my ich alebo ony nás?
Obyvateľstvo historického centra Spišskej Novej Vsi v 18. storočí
Najvýznamnejšie pamiatky mesta Spišská Nová Ves
Druhá svetová vojna, zbrane, uniformy a metále – prezentácia a ukážky dobových zbraní, uniforiem a vyznamenaní /vhodné pre SŚ a 8. a 9. roč. ZŠ/
Ulice nášho mesta – pohľad na Spišskú Novú Ves „očami“ starých máp /vhodné pre 2. stupeň ZŠ/
Vznik Československa – formou prezentácie a trojrozmerných predmetov viažúcich sa k obdobiu, predstavenie obdobia vzniku Československa s prihliadnutím na Spišskú Novú Ves a okolie (vhodné pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 3. ročníka SŠ)
Spišskí Nemci – formou prezentácie a trojrozmerných predmetov viažúcich sa k spišským Nemcom, predstavenie tejto komunity od jej príchodu v stredoveku, jej ďalšie dejiny, cez vysídlenie po druhej svetovej vojne až po jej súčasný stav (vhodné pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 3. ročníka SŠ)

Infomúzejka (Odborná knižnica, čitáreň, študovňa)

Odborná knižnica
 • 10 000 knižničných jednotiek
 • národopis, archeológia, umenie, hudobná veda, muzeológia, botanika, geológia, zoológia, história
 • odborná literatúra, periodiká, mapy
 • uhorské a československé štatistiky, niekoľkozväzkové nemecké, rakúske a maďarské lexikóny a encyklopédie z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia
 • vo fonde knižnice sa nachádza viacero starých tlačí zo 16. – 18. storočia
Čitáreň a študovňa
 • možnosť študovania na mieste
 • k dispozícii kopírovanie, skenovanie, kávomat a pripojenie na wifi
 • čitatelia môžu po dohode konzultovať konkrétnu tému s odbornými pracovníkmi múzea a môžu taktiež využívať rešeršnú službu
 • vzhľadom na veľké množstvo titulov prosíme záujemcov, aby svoj záujem o odborný rešerš vopred ohlásili e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Po zaregistrovaní e-mailu vám do troch dní vybranú literatúru poskytneme na preštudovanie
 • do študovne knižnice sa vstupuje cez hlavný vstup múzea
 • otváracie hodiny Infomúzejky sú od 9:00 do 16:00 každý pracovný deň

Opýtajte sa nás V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese kniznica@muzeumspisa.com.