POHĽAD.
OLTÁR MAJSTRA PAVLA. FOTOGRAFIE PETRA ŽUPNÍKA.

Unikátny POHĽAD na jedinečné dielo výnimočného majstra originálnou optikou súčasného fotografa.

SNM-Spišské múzeum v Levoči pripravilo v minulom roku pri príležitosti osláv 500. výročia ukončenia prác na hlavnom oltári v Kostole sv. Jakuba v Levoči výstavu fotografií Petra Župníka POHĽAD, ktorú v prvej repríze ponúkame aj návštevníkom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Výstava ponúka kolekciu mimoriadne pôsobivých fotografií hlavného oltára tak, ako ich vidí uznávaný súčasný umelec-fotograf. Umožnia nám vidieť oltár zblízka a konfrontovať frontálny, dobre známy pohľad z chrámu, s detailnými zábermi Madony, apoštolov z Poslednej večere či ornamentálnych fragmentov. Všetko za účelom objavovať a prezentovať krásu úchvatného diela Majstra Pavla z Levoče.

Peter Župník (1961, Levoča) študoval fotografiu na pražskej FAMU. Bol jedným z najdôležitejších predstaviteľov tzv. slovenskej vlny – zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v osemdesiatych rokoch u prof. Jana Šmoka. Pôsobí ako voľný fotograf v Česku, na Slovensku a hlavne v Paríži, kde od roku 1995 žije. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach svetových galérií a inštitúcií v Paríži, Lausanne, Houstone, Bostone, Prahe, Brne, Bratislave.... Kurátori výstavy: Mária Novotná, Bohunka Koklesová, Peter Župník. K výstave bude v deň vernisáže prezentovaný obsiahly katalóg.

Výstava potrvá do 30. 4. 2018.
Tešíme sa Vašu návštevu!

Dvorné dialógy 50