OBJAVOVŇA V MÚZEU – MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ A GALÉRII

Interaktívne poznávanie života starých a prastarých rodičov prostredníctvom oživenia múzejných predmetov.
18. 5 . 2015 – 22. 5. 2015
Expozičné priestory Národopisného múzea Smižany, Krátka 5

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu

Plagat na akciu