V KAŠTIELI V MARKUŠOVCIACH ROZPRÁVKA „O UDATNOM RYTIEROVI“

Počas prehliadky sa deti aktívne zapoja do rozprávky a pomocou edukatívnych úloh, riekaniek a pesničiek privedú spolu s hrdinymi príbeh do šťastného konca. Podujatie pre deti MŠ a žiakov I. stpňa ZŠ.
30. 5. – 3. 6. 2016
Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz.
Expozičné priestory kaštieľa Markušovce

Pozvánka na akciu, ktorú organizuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi