Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

V kaštieli je pripravený výklad obohatený zaujímavosťami o exponátoch. V letohrádku Dardanely sa uskutoční koncert v netradičnom zložení organistky Marty Gáborovej a jej hostí so začiatkom o 20.00 hod.
Vstupné 5 €, zľavnené 2,50 €
12. august 2017, vstupy do kaštieľa: 19.00, 21.00 hod.
Kaštieľ v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach

Nočná prehliadka expozícií kaštieľa a letohrádku v Markušovciach