NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

Provinčný dom - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

  • Ako chutí história – prehliadka výstavy Dobrú chuť, ctihodní mešťania spojená s kreatívnou dielňou
  • Vedecká hračka – prehliadka interaktívnej výstavy pre rodičov s deťmi
  • Voda, duša Zeme - Rastliny ako ich nepoznáme, Vodný život pod lupou, Mikrosvet rastlín na príklade peľových zŕn
  • Prezentácia filmu Slávne dejiny Provincie XVI Spišských miest
  • Komentovaná prehliadka výstavy Provinčný dom v SNV

Kedy: 20. MÁJ 2017
O koľkej: od 17.00 do 22.00 hod.
Kde: Priestory Provinčného domu

Kaštieľ a letohrádok Dardanely - pobočné zariadenie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Vás pozývame na výstavu ľudových hudobných nástrojov pod názvom Keď drevo spieva za účasti niektorých výrobcov zo Spiša.

Kedy: 20. MÁJ 2017
O koľkej: od 18.00 do 21.00 hod.
Kde: Michalská 55, Markušovce - v priestoroch Kaštieľa a letohrádku Dardanely

Plagát na udalosť Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Fotoarchiv z udalosti Noc múzeí a galérií 2017 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi