NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015

Program v kaštieli vo večerných hodinách ku Dňu múzeí a galérií.
16. 5. 2015
Kaštieľ v Markušovciach

Plagat na akciu
Plagat na akciu