Plagat

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na tradičnú NOC MÚZEÍ.

15.5.2010 vám v čase od 17.00 do 22.00 hodiny ponúkame pestrú paletu zážitkov z podujatí:
 • Výstava Planéta, na ktorej žijeme - vydáme sa na cestu do hlbín zeme a nazrieme do kolísky života.
 • Výstava Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) - doplnená živým exotickým hmyzom.
 • Pohľad do mikrosveta.
 • Čarovná moc bylín.
 • Komu patrí tento hlas?
 • „Dobový fotoateliér“.
 • Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev - dramatizované čítanie.
Symbolické vstupné 0,50 €. Darček - spomienková pohľadnica.


NOC MÚZEÍ - Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach.

15. 5.2010 vám o 19,00 a 20,00 hodine ponúka:
 • Netradičná prehliadka tajuplnými zákutiami kaštieľa v sprievode lektorov oblečených do historických kostýmov.
 • Dardanely plné hudby - oživené hudobné nástroje.
Symbolické vstupné 2,00 €. Darček - spomienková pohľadnica.


Medzinárodný deň múzeí

18.5. 2010 od 9,00 hod. - 14,00 hod. Národopisné múzeum v Smižanoch
 • Prehliadka národopisnej expozície spojená s prezentáciou výroby látok v minulosti.
 • Tvorivá dielňa - Nikto neodíde naprázdno (zhotovenie záložky do knihy).
 • Prehliadka výstavy Veľké cicavce Spiša.
 • Prednáška „Ako funguje príroda“, „ Hlasy lesných zvierat“, „Príroda Spiša“.
 • Kútik „Hádaj, čo je to?
Symbolické vstupné 0,50 €. Darček - spomienková pohľadnica.

Kontakty: www.muzeumspisa.com

tel.čísla:
Spišská Nová Ves 053-44237 57
Markušovce 0917746339
Smižany 0917746336