STREDOVEKÉ NÁSTENNÉ MAĽBY NA SPIŠI

"Spiš vyniká nielen nádhernou prírodou a pamiatkami, ale tisíckou nití sa viaže aj na uhorskú kultúru a vzdelanosť ako takú. Z jeho úchvatných umeleckých pamiatok výstava približuje nástenné maľby z kostolov a kláštorov vo Veľkej Lomnici, Spišskej Kapitule, Dravciach, Vítkovciach, Žehre, v Poprade, Podolínci a v Levoči." Expozičné priestory kaštieľ v Markušovciach.
20. 3. - 31. 5. 2013