Výstava ruského maliara - grafika Alexandra Jerašova „Letopisy v obrazoch“

Výstava originálnych diel maliara - grafika Alexandra Jerašova „Letopisy v obrazoch“ je  ojedinelou svojho druhu. Na výstavách grafík cez prizmu starobylého ruského mesta Suzdaľ, perly stredovekého Ruska, sú ukázané najväčšie medzníky nielen dejín Ruska, ale tiež mnoho zo spoločných dejín všetkých slovanských národov: od táboriska starovekého človeka až po 60. roky minulého storočia, od Krstu Ruska, až po prvý let človeka - Jurija Gagarina - do vesmíru. Na týchto umeleckých dielach je zachytené aj dedičstvo veľkého ruského vojvodcu, svätého Alexandra Nevského, aj nešťastie, ktoré priniesla Vláda samozvancov (zvaná tiež Obdobie Smuty), vpád Napoleonových vojsk, tragické udalosti Prvej svetovej vojny, oslobodenie od fašizmu a Posvätné Víťazstvo, vrátane vytvorenia vojenských zoskupení generála Ľ. Svobodu v Suzdali.

Alexander Vasilievič Jerašov sa narodil 18. decembra 1972.
V rokoch 1984-1988 študoval na škole výtvarných umení, na umeleckom oddelení, v meste Jermak. Skončil Pavlodarskú Akadémiu umenia (1998-2001). Od roku 2000 vystavoval svoje diela na umeleckých výstavách v Rusku a v Kazachstane. V roku 2016 sa zúčastnil na umeleckom veľtrhu vo Veľkej Británii "Works on Paper Fair".
V roku 2010 ho prijali do Zväzu umelcov Kazachstanu. Alexander Vasilievič Jerašov je autorom viac ako 500 umeleckých diel, prevažne grafík. Medzi jeho dielami je veľmi málo obrazov s jednou tematikou, prevažne sú to celé série umeleckých diel, venované určitej téme. Spomedzi najznámejších sérií obrazov hodno spomenúť nasledovné: „Králi“ „Kráľ a šašo“, „Turecká legenda“, „Kazašské ľudové rozprávky“, „Ľudia a lode“, „Lev“ a mnohé iné. Umelecké diela maliara sa nachádzajú v štátnych a súkromných zbierkach Kazachstanu, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie a ďalších krajinách.

Od 19. februára do 29. marca 2019
Priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.