Kalvária
fotografie Kazimíra Štubňu

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozývajú všetkých priaznivcov fotografie na výstavu Kalvária Kazimír Štubňa. Výstava prezentuje tvorbu fotografa ktorému učarovala Kalvária. Je umiestnená v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Autorom je Majster Pavol z Levoče. Fotograf svoj obdiv k dielu Majstra Pavla z Levoče už od študentských čias vyjadruje prostredníctvom objektívu svojho fotoaparátu. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť vidieť fotografie na ktorých je toto dielo kompletné, spolu aj s Máriou Magdalénou ktorá je umiestnená v kostole Svätého Augustína v Stratenej. Všetky sochy sa spolu stretli po 200 ročnom odlúčení, ale len na krátky čas.

Táto výstava poteší nielen oko, ale pohladí aj dušu nejedného Novovešťana, ktorý výstavu v Múzeu Spiša navštívi. Pozrieť na sa Kalváriu prostredníctvom objektívu Kazimíra Štubňu môžete od 29. 11. 2018.

Kazimír Štubňa: Narodil sa 1. júla 1937 v Bratislave. Jeho otec bol lekár – klinický asistent a matka mala ukončené právnické vzdelanie.

Do školy začal chodiť v Levoči v roku 1943, kde bol jeho otec primárom chirurgicko - gynekologického pôrodného oddelenia. Gymnaziálne štúdia ukončil v roku 1954 v Levoči. Po skončení VPŠ-S v roku 1960 nastúpil do zamestnania na Okresný stavebný podnik, kde pôsobil v rôznych funkciách ako projektant – architekt a staviteľ až do roku 1993.

Fotografiou sa zaoberá od roku 1951. Po rôznych školeniach bol lektorom Osvetového ústavu v Bratislave pre fotografiu a film. Od roku 1966, viedol viacero školení, zúčastňoval sa v súťažných porotách a vystavoval. Bol externým fotografom pre časopis Život a Štart. V tomto období sa venoval najmä amatérskemu filmu. V roku 1968 bol predsedom Štúdia amaterského filmu v Levoči ( ŠAF ).

Riadnym členom Zväzu slovenských fotografov sa stal v roku 1969 a v sedemdesiatich rokoch aj Zväzu českých fotografov. V roku 1980 sa stal predsedom FOKA klubu v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1990 popri svojom stálom zamestnaní tvorí v slobodnom povolaní ako voľný fotograf a publicista a zakladá vlastné vydavateľstvo obrazových publikácií o Spiši ARKUS edition photograhphy. Po odchode na dôchodok v roku 1995 tvorí naďalej ako voľný fotograf. Čestným predsedom Fotografického združenia Spiš v Spišskej Novej Vsi sa stal po jeho založení.

Za dobu svojho fotografického pôsobenia mal nespočetné množstvo fotografických výstav a získal mnohé ocenenia. Je autorom a spoluautorom rôznych fotografických publikácií, mal viacero samostatných fotografických výstav.

Hlavným ťažiskom jeho súčasnej tvorby sú fotografie pre knižné publikácie, plagáty, firemné katalógy, ale aj voľná tvorba portrétov, aktov a krajiny.

Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Kováčová