Ket fašengi, ta fašengi, ta še fašengujme

Tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov fašiangového obdobia.
Podujatie pre MŠ, ZŠ a ZUŠ.
11. – 15. 2. 2019
Priestory Múzea Spiša