Iglovská elektráreň. Spišský šľachtický rod Münnich
Slávnostná prezentácia novej publikácie

Dňa 23. januára o 16.00 hod. sa v sídle Múzea Spiša – Provinčnom dome uskutoční slávnostná prezentácia novej publikácie Iglovská elektráreň. Spišský šľachtický rod Münnich, ktorú napísal autor literatúry faktu Ján Petrík. Prvá časť publikácie je venovaná histórii spišskonovoveskej elektrárne, ktorá vznikla najmä zásluhou Kolomana Münnicha v roku 1894. Druhá časť obsahuje históriu šľachtického rodu Münnich, ktorý sa výrazným spôsobom zapísal do dejín Spišskej Novej Vsi a Spiša, zvlášť v oblasti banského podnikania, vedy a školstva. Publikáciu vydalo v roku 2018 mesto Spišská Nová Ves pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky.