Dvorné dialógy 42

Dňa 29. 2. 2017 (streda) sa v rámci štyridsiateho druhého pokračovania Dvorných dialógov uskutoční slávnostná prezentácia ôsmeho čísla vlastivedného zborníka Spiš.

Spomínaná publikácia obsahuje na 270 stranách viac ako dve desiatky príspevkov prírodovedného a spoločenskovedného zamerania. Popri pracovníkoch Múzea Spiša sa na jeho tvorbe podieľali odborníci z ďalších inštitúcií podobného charakteru z celého Slovenska. Slávnostná prezentácia zborníka sa uskutoční v roku 50. výročia od vydania jeho prvého čísla (1967 – 2017). Hlavným hosťom Dvorných dialógov 42 bude Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký, ktorý inicioval vydávanie zborníka v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Názov podujatia: Dvorné dialógy 42
Organizátor podujatia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zodpovedný pracovník: Mgr. Miroslav Števík
Miesto konania: Provinčný dom
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Začiatok a koniec: 29. 3. 2017 o 16,00 hod.
Kontakty: 053/4423757
muzeumspisa@muzeumspisa.com

Plagat

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8

Fotogaléria z podujatia dvorných dialógov 42. Krst zborníka Spiš 8