DEŇ MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2016

18. máj bol ustanovený za Medzinárodný deň múzeí už v roku 1977 s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. V tento deň predstavia svoju prácu pútavou formou odborní pracovníci z oblasti botaniky, zoológie, geológie, národopisu i histórie.

Miesto: Národopisné múzeum v Smižanoch
Dátum: 18. máj 2016, 9.00 – 19.00 hod.
Miesto: Národopisné múzeum v Smižanoch

Noc Muzei a galerii 2016