ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA

Koncert sa koná v rámci - ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA - XV. ročníka medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na gotickej ceste. V Markušovciach sa Vám predstaví barokové duo Duet le anam. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. Vstup na koncert je voľný.

Pozvánka na koncert

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie

Fotogaleria z akcie