AGENTKY ROVNOSTI

Občianske združenie SPOLU – Slovensko v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov výstavu s názvom Agentky rovnosti. Otvorenie výstavy 8. apríla 2014 o 15.00 hod. v priestore foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Výstava predstaví činnosť združenia v rokoch 2012 – 2013 v rámci projektov zameraných na presadzovanie práv rómskych žien najmä metódami komunitnej práce, vzdelávania, rozvoja ľudí, ako aj regionálnych aktivít.
Foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
8. 4. – 30. 4. 2014

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka