Dňa 8. mája 2020 uplynie 75. rokov od ukončenia II. svetovej vojny, ktorá bola v doterajších dejinách ľudstva najväčším a najkrvavejším konfliktom. Je samozrejmosťou a je to aj pochopiteľné, že svojou tragickosťou zasiahla aj región Spiš a mesto Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves sa stala, takpovediac v predvečer tohto svetového konfliktu, ako jedno z prvých miest Európy, obeťou leteckého náletu (24. marca 1939). Náš región a naše mesto bolestne postihli transporty našich židovských spoluobčanov. Mnohí Spišiaci boli medzi padlými na východnom fronte. Mnohí sa zapojili do protifašistického odboja, tak ako aj rodák zo Smižian a absolvent spišskonovoveského učiteľského ústavu kpt. Ján Nálepka. Mesto a okolie sa zapojilo aj do Slovenského národného povstania. Spišská Nová Ves bola oslobodená 27. januára 1945, teda v ten istý deň ako aj nacistický koncentračný tábor v Osvienčime. Pred koncom vojny a po oslobodení sa naším regiónom prehnal odsun Nemcov a viacerí naši občania boli odvlečení do sovietskych gulagov.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi si toto významné výročie pripomína zhotovením krátkej reportáže venovanej kpt. Jánovi Nálepkovi. V nej sa venujeme jeho životu, protifašistickému odboju, ako aj odkazu tejto osobnosti nášho regiónu a národa.

Krátka prehliadka rodného domu Kpt. Jána NálepkuReportáž v lokálnej televízii