Prírodovedné Výstavy

VLK DRAVÝ (CANIS LUPUS) A JEHO POTOMKOVIA (do 28. 11. 2021)

Spoznajte významného predátora našej prírody, ktorý je oddávna opradený rozprávkami a príbehmi.

ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT – NESPÚTANÉ ŽIVLY (OD 8. 12. 2021)

Navštívte výstavu, ktorá vám predstaví zložky životného prostredia a vplyv človeka na nich.

PRÍRODOVEDNÉ ZBIERKY POSLEDNÉHO DESAŤROČIA

Spoznajte vyše 1000 predmetov, ktoré za posledných 10 rokov obohatili prírodovedné zbierkové fondy. Súčasťou výstav je aj miestnosť, kde sa deti môžu zahrať alebo niečo naučiť. Prehliadku je možné doplniť o tvorivé dielne či sprievodné aktivity.

Prírodovedné náučné a tvorivé programy pre I. a II. stupeň základných škôl.

 • Spoznávame liečivé rastliny – program o liečivých bylinkách
 • Bocian biely – program o živote bociana
 • O vtáčikoch v parkoch a záhradách – program o bežných druhoch vtákov
 • Zo života „hávede“ – program o živote hmyzu
 • Múzejný kvíz – zábavno-súťažný program o prírode Slovenska
 • Nie je kameň ako kameň – program s pokusmi zameraný na neživú prírodu

Prírodovedné náučné a tvorivé programy pre II. stupeň základných škôl a stredné školy.

 • Kanibalizmus v živočíšnej ríši – prednáška
 • Invázne rastliny – prednáška
 • Význam ekosystémov a biodiverzity pre človeka – prednáška

Terénna exkurzia do okolia (september – október, apríl – jún)

Spoznajte prírodu okolia Spišskej Novej Vsi (smer Pieskovec, Schulerloch) počas vychádzky s prírodovedcami Múzea Spiša spojenej s výkladom, ale aj náučnými či súťažnými aktivitami.

Plagáty

Pozvánka na podujatoe deň Rusínov v Múzeu Spiša

Vzdelávacie programy oblasť histórie. Cieľová skupina II stupeň základných škôl a stredné školy

 • Spišská Nová Ves počas tzv. Malej vojny, 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
 • Ulice, námestia a verejné priestranstva nášho mesta.
 • Židia mesta Spišská Nová Ves.
 • Milan Rastislav Štefánik, jeho rodina a naše mesto.
 • Rodina Hajtšovcov a naše mesto.
 • Baníctvo a hutníctvo na Spiši.
 • Náš región v 2. svetovej vojne.
 • Nežná revolúcia a Spišská Nová Ves.
 • August 68 v SNV a okolí.
 • Spiš a vznik ČSR.
 • Rusíni na Spiši.