M. R. Štefánik v pamäti generácií.

Stretnutie s Mgr. P. P. Uhlíkom, čestným predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika

Informácie:
Miesto konania podujatia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves
Termín konania: 24. 9. 2020 o 15:00 hod.
Odhadovaný čas prehliadky : 60 minút
Vstupné osoby od 16 rokov: dobrovoľné
Vstupné osoby do 15 rokov: dobrovoľné