„Letohranie 2020 - popoludnie plné hier“

Múzeum Spiša, kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Vás srdečne pozýva na podujatie Letohranie – popoludnie plné hier vo francúzskom parku, ktoré sa uskutoční 30. 8. 2020 (nedeľa).

Program:

14:00 - Otvorenie
14:30 - Čítanie rozprávky pod dubom
15:00 - Rodinná súťaž
16:00 - Divadlo Alexandra Pallesitza – Rozprávka Červená Čiapočka

Sprievodné podujatia:

  • skákací hrad
  • koníky v parku
  • maľovanie na plátno
  • vorivé dielne pre deti
  • poznaj čo žije v parku a život poľovníckeho psíka Kajky
  • fotokútik
  • rôzne hry v parku (pavučina, prekážková dráha, piškôrky, pétanque, skákacia škôlka...)

O občerstvenie a chutné jedlá sa postará firma FINESTRA.

Informácie:
Miesto konania výstavy Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, Michalská 59, Markušovce
Termín konania: 30. 8. 2020 od 14:00 hod.
Vstupné do parku (dospelí): 1 €
Vstupné do parku (deti): 0,5 €