Dejiny Rusínov na Spiši

Výstava ponúkne aj prezentáciu unikátnej knihy, ktorú si Rusíni môžu prečítať v ich materinskom jazyku.

V stredu 25. novembra 2020 o 16:00 hod. sa uskutoční v rámci pravidelného cyklu „Dvorné dialógy“ slávnostná prezentácia monografie „Dejiny Rusínov na Spiši,“ ktorú vydáva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Z dôvodu epidemiologických opatrení sa prezentácia knihy uskutoční naživo online na facebookovej stránke Múzea Spiša. (https://facebook.com/muzeumspisa)

„Je nám ľúto, že nemôžeme návštevníkov na tejto akcii privítať priamo v priestoroch múzea, nakoľko tu majú možnosť vidieť jedinečnú výstavu „Rusíni na Spiši“, ktorú sme otvorili 17. 9. 2020 s podporou Fondu na podporu umenia. Prezentuje menšinu Rusínov ako stále živú, ktorá nás obohacuje aj dnes svojou históriou, kultúrou, náboženstvom, zvykmi, tradíciami a remeslom. Súčasťou výstavy je film o Rusínoch, ktorý Múzeum Spiša pripravilo spolu s viacerými sprievodnými podujatiami. Posledným bude Deň Rusínov 12. 6. 2021,“ uviedla riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská.

Najvýznamnejším sprievodným podujatím výstavy je prezentácia knihy, ktorá obsahuje aj mnoho poznatkov, ktoré budú publikované vôbec po prvýkrát. Autormi výstavy aj publikácie o Rusínoch sú pracovníci Múzea Spiša Martin Furmanik, Juraj Pavlis, Mária Staňová Michalková a Miroslav Števvík.

„Menšina Rusínov je spätá aj s Košickým krajom, preto ma teší záujem zmapovať ich históriu či zvyklosti. Tie predstaví aj nová kniha „Dejiny Rusínov na Spiši“. Ide vôbec o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá sa podrobne zaoberá dejinami určitej menšiny v konkrétnom slovenskom regióne. Okrem iného je unikátna aj preto že vychádza v slovenskej i rusínskej jazykovej mutácii. Spišskí Rusíni si tak môžu o svojich dejinách prečítať viac vo svojom materinskom jazyku,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kniha je členená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sa M. Števík venuje dejinám spišských Rusínov od stredoveku do roku 1848, v druhej kapitole sa J. Pavlis zaoberá Rusínmi na Spiši v období rokov 1848 – 1918 a tretia kapitola, ktorej autorom je M. Furmanik pojednáva o spišských Rusínoch od roku 1918 do súčasnosti. Posledná štvrtá kapitola M. Staňovej Michalkovej skúma Rusínov na Spiši z etnografického hľadiska.

Publikácia vznikla s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, viacerých rusínskych obcí na Spiši, Prešovskej archieparchie a Košického samosprávneho kraja. Monografia „Dejiny Rusínov na Spiši“ je prvým zväzkom knižnej edície Múzea Spiša s názvom „Dejiny národností na Spiši.“ V budúcnosti budú v rámci tejto edície vychádzať publikácie o ďalších národnostiach, ktoré žili a žijú na Spiši.