Medzinárodný seminár geológov 2019

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi kultúrne zariadenie KSK organizuje od 27.5.-31.5.2019 medzinárodný seminár geológov múzeí Slovenskej a Českej republiky. V regióne Spiša privítame 39 kolegov z 25 múzeí Čiech, Moravy a Slovenska. Tieto stretnutia majú tradíciu už takmer pol storočie a v Spišskej Novej Vsi sa posledne konal v roku 1998.

Pracovníci Múzea Spiša pre účastníkov pripravili bohatý program, ktorým sme chceli kolegom predstaviť nielen zaujímavé geologické lokality na Spiši a Gemeri, ale i jedinečné prírodné, kultúrne, muzeálne a iné pamiatky, pričom nebudú chýbať ani Top lokality UNESCO.

Navštívime napríklad Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ložisko mastenca európskeho významu Eurotalc s.r.o. v Gemerskej Polome, Banícke múzeum v Rožňave a jeho novú expozíciu baníctva a hutníctva, ale i jedinečnú technickú pamiatku Huta Etelka v Nižnej Slanej, haldy a historické štôlne v katastri obce Hnilčík a jej Banskú expozíciu, ale i lom na travertín v Spišskom Podhradí, uvidíme recentnú tvorbu travertínu na Sivej Brade, navštívime i Spišský hrad a exkurzie ukončíme v lome Ďurkovec paleontologickým zberom.

Stretnutia muzejníkov majú veľký význam, nakoľko účastníkom umožnia nielen spoznať zberné oblasti hosťujúcich múzeí, ale i získať nové minerály, skameneliny, horniny, a obohatiť tak zbierky svojich múzeí. Nemenej významné sú však spoločenské, priateľské stretnutia a rozhovory, výsledkom ktorých je častokrát spolupráca pri výskumoch, projektoch, výmene výstav.

Darčekom Múzea Spiša v SNV pre múzejníkov, ale i širokú verejnosť, je i koncert vynikajúceho gitarového virtuóza Štepána Raka, profesora pražskej Akadémie múzických umení, ktorý je veľkým sympatizantom geológov a jeho študenta Timoteja Závackého. Koncert sa uskutoční v letohrádku Dardanely 29.mája.2019 o 18.00 hodine.

Sprievodca po lokalitách vo formáte PDF voľne k stiahnutiu