Slávnostná prezentácia vlastivedného zborníka Spiš 9

Dňa 27. marca sa o 16.00 hod. v sídle Múzea Spiša – Provinčnom dome uskutoční v rámci cyklu Dvorné dialógy slávnostná prezentácia vlastivedného zborníka Spiš 9. Zborník obsahuje príspevky spoločenskovedného i prírodovedného zamerania. Časť z nich je venovaná 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi (1268) a 500. výročiu začiatku reformácie (1517). Na tvorbe zborníka s početnými ilustráciami sa podieľalo 33 autorov a obsahuje 464 strán. Obnova vydávania zborníka Spiš, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1967, je spätá s rokom 2012, odkedy vychádza každé dva roky. Je jediným zborníkom v regióne, ktorý je zameraný na historické územie Spiša s obsahom spoločenskovedného i prírodovedného charakteru.